Dny evropského dědictví na zámku Zákupy

Mimořádné prohlídky běžně nepřístupné sakristie zámecké kaple v přízemí zámku a klenutého sálu s pilířem v prvním patře, který veřejnost spatří vůbec poprvé se uskuteční 3. a 4. září.

Po několika letech zpřístupníme sakristii s nedávnou restaurovanou výmalbou od Josefa Navrátila, historickým vybavením a nedávno zrestaurovanými kachlovými kamny. Oživením prostoru sakristie bude mimořádně vystavená socha Panny Marie s Ježíškem ze zrušeného mariánského oltáře zámecké kaple. Rozměrná socha sedící na zlaceném trůně bude pro tuto příležitost oděna do roucha ušitého podle tradice ze svatebních šatů Marie Anny Karolíny Savojské, manželky posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého.

Klenutý sál s krbem se nachází v nejstarší části zámku, kde stávala gotická tvrz ze 14. století. V sále je k vidění zaslepené barokní vřetenové schodiště, jež vedlo do pokojů Anny Marie Františky Toskánské, ale také původní archivní regály, neboť sál se později stal součástí archivu zdejšího panstva. Od 9 do 16 hodin, vstupné jednotné 30 Kč. (www.zamek-zakupy.cz)