Nejnaštěvovanějším hradem v Libereckém kraji jsou Trosky, nejnavštěvovanějším zámkem Sychrov.

Absolutně nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje ve správě Národního památkového ústavu, se stal hrad Trosky s dosavadní návštěvností 105 868 osob – k 31.10. 2015. Za celý loňský rok byla návštěvnost na tomto hradě 100 211 osob, o rok dříve 90 767 osob. Kastelán hradu Mgr. Lubomír Martinek přikládá nárůst návštěvnosti nočním prohlídkám, které správa hradu nabízela celé léto vždy jednou týdně a to buď jako samotné prodloužení návštěvní doby, nebo s doprovodným programem. Velký úspěch také zaznamenal dětský den na Troskách a tzv. Čertovské slavnosti, proto se tyto akce objeví v kulturním kalendáři Trosek i příští rok.

Mezi zámky v Libereckém kraji zaujímá prvenství Sychrov, i když zde došlo k poklesu návštěvníků, hlavně zahraniční (ruské a rakouské) klientely. Vzhledem k tomu, že zámek je zpřístupněn celoročně a v listopadu jsou v kulturní nabídce pohádkové a noční prohlídky, poslední listopadový víkend adventní trhy a v prosinci vánoční prohlídky, očekává správa zámku zvýšený zájem návštěvníků. K 31. 10. činila návštěvnost Sychrova 97 034 osob, předchozí, návštěvnicky velmi příznivý rok, navštívilo Sychrov ke stejnému datu 102 330 návštěvníků.

Z hlediska stavebních obnov a oprav byla na Sychrově dokončena realizace projektu návštěvnického centra v přízemí západního křídla (prodej vstupenek a upomínkových předmětů, dětský koutek, kavárna včetně odpočinkové zóny pro návštěvníky zámku). V současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky v nádvoří zámku. V rámci každoročních drobných oprav a pravidelné údržby byla rekonstruována nadstřešní část komínového tělesa na č.p. 3 a zahájeny byly práce v souvislosti s napadením kabinetu v oranžerii dřevomorkou. V současné době také probíhá výstavba nové vodovodní přípojky a ČOV pro objekty strážních domků v zámeckém parku.
Na základě obdrženého finančního daru od Spolku přátel zámku Sychrova, probíhají práce na obnově tzv. čínského jezírka v zámeckém parku a zhotovení replik akantových dřevořezeb v přijímacím salonu východního křídla. Revitalizací prochází zámecký park na základě projektu Obnova zeleně v zámeckém parku na Sychrově. V rámci prohlídkových tras došlo k restaurování a doplnění chybějících papírových tapet na nově připravovaném prohlídkovém okruhu ve 2. patře východního křídla – kardinálský pokoj a obnovení výmalby v pokoji vychovatelky, konzervace obrazů části Rohanské portrétní galerie umístěné na chodbě východního křídla.

Fotografie: Hrad Trosky Zdroj: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově