Císařské vánoce na zámku v Zákupech

Císařské Vánoce aneb prohlídky vyzdobených interiérů zámku s povídáním o vánočních zvycích na panovnických dvorech můžete navštívit 3. – 4. prosince, 10. – 11. prosince, 17. – 18. prosince na státním zámku Zákupy.

Začátky prohlídek jsou v 10 hodin, 11hodin, 12 hodin, 13 hodin a 14 hodin. Vstupné: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné: 270 Kč. (www.zamek-zakupy.cz)
Foto: Zámek Zákupy, Zdroj: archív NPÚ, ÚPS na Sychrově