Adventní předvánoční koncert na zámku v Ratibořicích

Adventní předvánoční koncert na státním zámku v Ratibořicích se uskuteční v neděli 12. prosince. Začátek koncertu je v 17 hodin. V programu tohoto vánočního koncertu zazní populární a známé, ale i méně tradiční skladby od doby baroka až do současnosti.

Účinkuje: Smíšený sbor University Hradec Králové se sbormistrem Jiřím Skopalem.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici.