Živé zámecké obrazy na vánočním Lemberku

Adventní prohlídky vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple můžete na vás čekají 26. listopadu na státním zámku Lemberk. Čeká vás také ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty. Prohlídka je navíc doplněná o tzv. živé obrazy v interiérech zámku.

Hudební doprovod zajišťuje skupina MUSICA VIVA z Liberce. Prohlídky s průvodcem v 10 hodin, 11 hodin, 12 hodin, 13 hodin a 14 hodin. Vstupné: Plné 100 Kč, Snížené 80 Kč, Rodinné 280 Kč. (www.zamek-lemberk.cz)

Foto: Podvečerní Vánoce na zámku Lemberk, Zdroj:Archív NPÚ, ÚPS na Sychrově