Výstava „MADONA 2014 průsečík symbolu a současnosti“v klášteře Zlatá Koruna

Výstavní prostory opatství kláštera Zlatá Koruna přivítají v sobotu 28. června 2014 další letošní výstavu s názvem MADONA 2014. Průsečík symbolu a současnosti. Svá díla zde představí Anna Chmelová, Dagmar Langová, Barbora Němcová, Pavla Vaculíková a Miroslav Zahálka. Vernisáž začíná v sobotu v 16:00 hodin. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin.

Bývalý cisterciácký klášter nabízí tři prohlídkové okruhy, z nichž nejnovější představuje v loňském roce zrestaurovanou a poprvé v historii zpřístupněnou opatskou kapli. Zájemci v ní uvidí zachované unikátní nástěnné malby, z nichž nejstarší pocházejí z doby kolem roku 1360 a vyobrazují sv. Václava. Zcela odstraněny nebyly ani malby pozdější – renesanční a barokní. Součástí expozice je i replika pohřební koruny českého krále Přemysla Otakara II., který klášter v roce 1263 založil. Více na http://www.klaster-zlatakoruna.eu.