Novinky na zámku Červená Lhota

Zámek Červená Lhota vstoupí do nové návštěvnické sezóny s radikálně reinstalovanou expozicí. Novinku dále představuje kastelán Tomáš Horyna: „Interiéry prvního patra zámku dostaly podobu, jakou měly v době, kdy zde pobývala rodina prince Johanna Schönburg-Hartensteina, významného rakouského diplomata, velvyslance ve Vatikánu a nositele Kristova Řádu.

Největší změny doznaly interiéry východního křídla zámku, salon a budoár, kde došlo k novému barevnému ladění prostor a navrácení původního mobiliáře na svá autentická místa. Návštěvníci mohou poprvé spatřit celou řadu zajímavých předmětů. Pozoruhodný je především zlacený relikviářový domácí oltářík, kavkazská kopí, orientální dýka, dva ručně malované vějíře, livrej zdejšího vrchního lokaje a především uniforma samotného prince Johanna, jehož osobnost, dokreslí i faksimile dekretů k řádům a vyznamenáním, které během své diplomatické kariéry obdržel.“ O výrobě a instalaci replik původních tapet byl natočen krátký film, který bude poprvé uveden 10. června, a po něm bude následovat odborná přednáška, která přiblíží záměr nové instalace i postup práce na její tvorbě. 
V sezoně 2017 budou nedílnou součástí nabídky na zámku Červená Lhota elektronické průvodce pro neslyšící návštěvníky. „Jakmile přijde neslyšící návštěvník na pokladnu, bude mu nabídnut vedle psaného textu i tablet a on s ním může absolvovat běžnou návštěvnickou trasu za doprovodu videonahrávky ve znakovém jazyce, což mu usnadní orientaci v prostoru,“ vysvětluje kastelán Tomáš Horyna.