Zámecké dožínky na zámku Lešná ve Zlínském kraji

Letní slavnost v zámeckém parku plná lidových zvyků v podání Valašského souboru písní a tanců Bača nazvaná „Zámecké dožínky“ se uskuteční16. 8. 2014

Dožínky byly radostnou událostí, ukončením namáhavých polních prací. Do stodoly se vezla poslední fůra s ozdobeným snopem. Všechno obilí bylo už pod střechou a to byl předpoklad přežití. Sekáče a žence musel hospodář řádně odměnit a pohostit. Ženci vybrali žňovou nevěstu, vyšňořili ji polním kvítím, na hlavu dali věnec z klasů, do rukou dožínkový věnec. Vysadili ji na poslední fůru a se zpěvem doprovázeli žebřiňák do hospodářova statku. Dívka vinšovala hospodáři a selce všechno dobré, poděkovala jménem najatých ženců za pracovní příležitost a vyslovila naději, že je napřesrok zase pozvou na žně. Pak předala hospodáři žňový věnec a mohlo začít všeobecné veselí…

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/zamecke-dozinky/