První vybrané památky NPÚ otevřou své brány již 11. května 2020

Již od 11. května 2020 se otevřou brány vybraných památek ve správě Národního památkového ústavu. Zpřístupněny tak budou některé zříceniny hradů, hradní nádvoří, zámecké parky a zahrady. Zpřístupněno bude přes dvacet památek, které jsou ve správě Národního památkového úřadu.

Seznam památek NPÚ částečně zpřístupněných od 11. května 2020:

areál hradu Trosky
areál hradu Krakovec
souhradí Točník a Žebrák
areál hradu Házmburk
areál hradu Landštejn
areál hradu Přimda
areál hradu Bouzov
areál hradu Rabí
Zahrady pod Pražským hradem
Květná zahrada Kroměříž
areál zámku Sychrov
areál zámku Valtice
areál zámku Hradec nad Moravicí
areál zámku Nebílovy
park zámku Buchlovice
zahrady vily Stiassni

od 12. května bude zpřístupněn areál hradu Pernštejn a areál hradu Buchlov
od 16. května bude zpřístupněn areál hradu Bítov a areál hradu Veveří

Návštěvníci hradů a zámků budou povinni dodržovat pokyny k návštěvě a nařízená hygienická opatření. Vstup do areálu bude povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami, pokrývku úst a nosu je návštěvník povinen nosit po celou dobu návštěvy. Také bude nutné dodržovat dvoumetrové odstupy od dalších návštěvníků, pokud se nejedná o členy domácnosti. U vstupu do prostor pokladen, prodejen a sociálních zařízení bude návštěvník povinen provést dezinfekci rukou. Stojany s dezinfekcí budou k dispozici v areálech památkových objektů.

Hlavní sezona na památkách, včetně zpřístupnění jejich interiérů a většiny prohlídkových okruhů, bude zahájena až 25. května 2020.

Foto: Hrad Točník, licence: Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 CZ) „zdroj: Národní památkový ústav