Památky UNESCO v ČR: Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar

Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar je jednou z pěti lokalit v České republice, které byly spolu s dalšími sedmnácti oblastmi v Sasku zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. K zapsání mezi Památky UNESCO došlo 6. července 2019.

Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Darv je část krajinného celku, která byla ministerstvem kultury České republiky prohlášena 21. ledna 2014 za krajinnou památkovou zónu. Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 5220 ha na území Abertam, Horní Blatné a Božího Daru v okrese Karlovy Vary.

Předmětem ochrany je „Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar“, která svou rozlohou převyšuje ostatní obdobné krajinné památkové zóny v Krušných horách. Počátky místních báňských revírů sahají do období dvacátých a třicátých let šestnáctého století, krátce po založení Jáchymova. Patří zde Městská památková zóna Horní Blatná, město Abertamy a město Boží Dar a také stejnojmenné důlní revíry ze šestáctého století a důlní díla v okolí.

Městská památková zóna Horní Blatná je ukázkou plánovitě budovaného renesančního horního města na šachovnicovitém půdorysu. V oblasti rudných revírů Horní Blatná, Hřebečná a Bludná se dochovaly četné ukázky historie dolování cínových rud, mezi něž patří propadlina dolu Červená jáma, důl Zuzana u Bludné, pinky v žilném pásmu Wildbahn, důl Mauritius u Hřebečné, Vlčí jámy na Blatenském vrchu u Horní Blatné. Další významnou oblastí je Zlatý Kopec a revír Hrazený potok mezi Komářím vrchem a Tetřeví horou s historickými šachticemi, štolami, haldami, upravenými vodními toky. U Božího Daru najdeme sejpy, což jsou pozůstatky zdejšího rýžovaní cínových rud. Významným báňským vodohospodářským dílem je Blatenský vodní příkop ze šestnáctého století.

Abertamy, Boží Dar a Horní Blatná, jsou města na západě České republiky u česko-německé hranice. Tato města administrativně patří do okresu Karlovy Vary, v Karlovarském kraji.

Foto: Lom Hřebečná pod vrcholem hory Nad Rýžovnou