Památky UNESCO v ČR: Hornická kulturní krajina Jáchymov

Hornická kulturní krajina Jáchymov je jednou z pěti lokalit v České republice, které byly spolu s dalšími sedmnácti oblastmi v Sasku zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. K zapsání mezi Památky UNESCO došlo 6. července 2019.

Hornická kulturní krajina Jáchymov je část krajinného celku, která byla ministerstvem kultury České republiky prohlášena 17. ledna 2014 za památkovou zónu. Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 1346 ha na katastrálním území Jáchymov v okrese Karlovy Vary.

Předmětem ochrany je krajina s mimořádným množstvím pozůstatků hornické činnosti a zahrnuje stará důlní díla s technickými a technologickými zařízeními, včetně hald, sejpů, pinek, propadlin, vodních příkopů a architektury, vzniklé v souvislosti s hornickou činností v Jáchymově a v jeho přilehlém okolí. Součástí krajinné památkové zóny je město Jáchymov (je také městskou památkovou zónou) a okolní stará důlní díla, areál dolu Svornost a štola č.1, Eliášské údolí s Heinzovým rybníkem, haldy, vodní příkopy a pozůstatky po těžbě rud, oblast Tureckého vrchu, území pracovních táborů v okolí města Jáchymova, pinkový tah na žíle Schweizer na Novém Městě.

Jáchymov, v němčině Sankt Joachimsthal, je město na západě České republiky poblíž česko-německé hranice. Jáchymov, který má více než 2500 obyvatel je oblíbeným lázeňským městem. Administrativně patří do okresu Karlovy Vary, v Karlovarském kraji.

Foto: Těžní věž dolu Svornost v Jáchymově, autor: Michal Louč, zdroj: commons.wikimedia.org, licence: CC BY-SA 4.0