Nová výstava ve Slezském zemském muzeu – Opava na dobových pohledech

Od 12. května 2020 budou opět otevřeny výstavní prostory Slezského zemského muzea v Opavě a ve stejný den bude zahájena výstava „Opava na dobových pohledech“, která návštěvníkům přiblíží historický vývoj města Opavy (Troppau)
pomocí nejstarších dochovaných celkových pohledů a prostřednictvím barevných a černobílých reprodukcí z depozitářů Slezského zemského muzea.

Nejstarším dochovaným pohledem na město Opavu je dřevoryt známého rytce Jana Willenbergera z roku 1593. Na výstavě je možné zhlédnout například perokresbu Johanna Delsenbacha z roku 1720, kolorovanou mědirytinu Friedricha B. Wernera z období kolem roku 1750, akvarely a kresby od Františka Biely nebo George Fritsche a dalších autorů, kteří město Opavu ztvárnili během devatenáctého století.

Výstava „Opava na dobových pohledech“ probíhá od 12. května 2020 do 25. srpna 2020 v Müllerově domě vedle historické výstavní budovy Slezského zemského muzea, vstup je přes Historickou výstavní budovu.