Nález středověké nástěnné malby na zámku Kunštát

K mimořádnému objevu došlo na zámku Kunštát. Již stavebně historický průzkum v roce 2015 signalizoval neobyčejný nález v jedné z místností nynějšího třetího nadzemního podlaží západního křídla zámku, jež v sobě skrývá středověké zdivo druhého patra hradního paláce.

Sondážním průzkumem v rozích místnosti byly odhaleny odsekané kamenné koutové konzoly a náběhy klenebních žeber, což bylo primárním identifikátorem kdysi honosného gotického prostoru. Na prvotní sondážní průzkum navázal restaurátorský stratigrafický průzkum, který v sondách pod mladšími omítkovými vrstvami odhalil středověkou nástěnnou figurální výmalbu, načež bylo přistoupeno k celoplošnému odkryvu předmětné malby, jejíž nález je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších počinů v rámci středověkých profánních staveb českých zemí v posledních desetiletích, kdy rozsah původního ikonografického programu i míra zachování nám dovoluje konstatovat jeho jedinečnost a důležitost v kontextu hradní architektury, respektive gotické nástěnné malby. To vyústilo na počátku roku 2016 k zahájení prací na celkové památkové obnově předmětné místnosti, která byla komplexně dokončené v prosinci 2016. Jedinečnost malby – výpravný cyklus se světskou rytířskou tematikou podtrhuje i její datace do první poloviny 14. století.
 
Od června 2017 bude místnost „vrcholem“ nové výběrové prohlídkové trasy „Hrad“, která návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného stavebně historického průzkumu.