Vojska Matyáše Korvína potáhnou krajem. V Uherském Brodu.

Píše se rok 1469, vojska Matyáše Korvína táhnout krajem… O pět set čtyřicet sedm let později, v sobotu 21. května 2016 se probouzí pěší vojsko v táboře před hradbami královského města Uherského Brodu. Zvědové přinesli zprávu, že nepřátelská vojska mladého uherského krále táhnou krajem.

V sobotu 21. května si Uherský Brod připomene historickou událost – bitvu u Hrubého Boru, která byla svedena mezi Jindřichem, synem krále Jiřího z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Samotný kopec Hrubý Bor, kde se bitva udála, se nachází mezi obcemi Mistřice a Bílovice.

Před hradbami Uherského Brodu uvidíme drobné potyčky pěších jednotek druhé poloviny patnáctého století, dobývací děla, palné zbraně i historický tábor vroucí dobovým životem s autenticky vybavenými stany a komentovanými prohlídkami.

Začneme ráno, kdy kovář rozdmýchá výheň a začne první výklad o svém řemesle. Předpokládáme, že se malí i velcí kováři zapojí a vykovají sobě podkůvku nebo hřebík. Stejně tak by měla být prezentována ostatní dobové řemesla – tesař a platnéř.

Historická hudba v atriu muzea nejen zvučně vystoupí, ale také návštěvníky do hloubky seznámí s nástroji, o nichž jsme mnozí ani neslyšeli. Šalmaj nebo trumšajt nezůstanou díky tomu dále pojmy neznámými.

Naváže výcvik pěchoty, který podrobně seznámí návštěvníky akce s taktikou a strategií pěšího polního boje druhé poloviny patnáctého století. Artilerie nebude zaostávat a v příkopu před hradbami proběhne výklad k vývoji palných zbraní, ukázky střelby a měla by být k vidění funkční replika jednoho z největších dobývacích kanónů, jaký se nepříliš hojně vyskytoval na velkých bojištích té doby. Samotná bitva, čítající na sto mužů, dobývání Brodu a boj o hradby proběhne v „Jelením příkopě“ v odpoledních hodinách (13:30 a 17 hod).

Kromě komentovaných prohlídek tábora, zbrojnice mapující vývoj pěchotní zbroje, nás čeká i ukázka věru nečekaná a to „Boží soud,“ tehdejší církví zatracovaný a odsuzovaný a místním právem často používaný. Uvidíme, na kterou stranu přikloní se tentokrát mocná Fortúna.

Tato akce je určena pro celou rodinu a na celý den. Když nám bude přát počasí, tak piknikové deky a piknikové košíčky najdou uplatnění. Vojsko bude na louce za muzeem tábořit od pátku do neděle. Tábor bude veřejnosti přístupný především v sobotu a to s průvodcem.

Akci Píše se rok 1469, vojska Matyáše Korvína táhnou krajem… pořádá Město Uherský Brod, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, spolek Fähnlein Rattenschwanz z Prahy a Šermířský klub Uherský Brod. Akce probíhá ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha.