Veselý Kopec zahajuje sezónu

Na Veselém Kopci se tuto sobotu poprvé otevřou dveře roubenek v sezóně 2016. Návštěvníky čeká kromě prohlídek také celodenní doplňkový program s názvem „Jsme tu pro Vás“. I na dalších památkách bude (nejenom)o tomto víkendu zajímavý program.

Veselý Kopec zahajuje sezónu v sobotu 23. dubna, kdy od 10 do 15 hodin mohou návštěvníci v jednotlivých chaloupkách využít nabídky tvořivých dílniček, ale také třeba ochutnat v peci čerstvě upečený chléb a placky z chlebového těsta.

Zážitkem pro všechny věkové skupiny bude jistě setkání s řemeslníky a sledování výroby zajímavých předmětů, například dýmek, hrábí nebo ručně tkaných žinylkových textilií. Vrcholem programu bude ukázka tradičního obyčeje – stavění tzv. velikonočního stromu a oslavy Věnečku ze Střemošic. V 12.30 hodin se všichni příchozí mohou zúčastnit ručního vztyčení ozdobeného stromu a po jeho postavení i tradiční zábavy Věnečku. Obyčeje předvedou obyvatelé ze Střemošic, kteří je udržují po několik generací v téměř nezměněné podobě. K dobré náladě zahraje žesťový kvintet Mrákotínka.

Ve statku z Mokré Lhoty je připravena výstava, která dá nahlédnout do zákulisí práce v muzeu v přírodě. „Program, který jsme k zahájení letošní sezóny připravili, i nová výstava jsou malou ukázkou toho, co všechno mohou muzea v přírodě návštěvníkům a zájemcům o lidovou kulturu zprostředkovat. Umožní nahlédnout do minulosti i současnosti udržování a předávání tradic,“ upřesňuje vedoucí správy SLS Vysočina PhDr. Ilona Vojancová.

Foto: Hájenka na Veselém Kopci, Zdroj: Archív NPÚ UPS na Sychrově