Svatováclavské slavnosti v Napajedlích

V sobotu 24. září se v Napajedlích uskuteční již 17. ročník Svatováclavských slavností. Návštěvníci se mohou těšit na největší a nejromantičtější akci v roce s historickým programem a kostýmy. Otevřeny budou všechny napajedelské památky s nabídkou bohatých doprovodných programů.

Od rána bude možné navštívit Farmářský a řemeslný trh na Masarykově náměstí, ke kterému bude po polední hrát dobová hudba. Z památek se veřejnosti za snížené vstupné otevře muzeum, zdarma kostel sv. Bartoloměje a věž radnice. Hřebčín Napajedla už tradičně pořádá Den otevřených dveří s programem. Ani letos nebudou v parku Na Kapli chybět středověká zastavení a hry pro děti s rodiči či dobová střelnice. Návštěvníci se mohou projet na lodi Hollandia.

Historický program v režii Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka zahájí v 9 hodin na kostelních schodech Jarmarečné hrátky s pouličním hraním a tančením místních i hostujících skupin s představením letošního tématu slavností: „Kvadrilob živlů“. Na Jarmarečné hrátky naváže uvítání knížete Václava, kde zazní zdravice zástupce města a od 10 hodin se uskuteční kostýmovaná mše v kostele sv. Bartoloměje, obětovaná za usmíření národů.

Hlavní dobový program bude pokračovat od 14 hodin na nádvoří Nového kláštera, kde vystoupí šermířské, kejklířské i taneční skupiny s programem pro celé rodiny. V 19 hodin bude zahájen tradiční pochodňový průvod městem se zastávkou na kostelních schodech, kde zazní zdravice lidu a městu od starostky města, kněze místní farnosti a knížete Václava. Poté se průvod v čele s knížetem přesune zpět na nádvoří Nového kláštera, kde bude připraven rytířským turnaj, tradičně zakončený ohňovou show.

Více informací na www.kknapajedla.cz nebo www.facebook.com/kknapajedla.