Výstava Slezsko a Ostravsko 1918−1938 ve Slezském muzeu v Opavě

Výstava Slezsko a Ostravsko 1918–1938, která je k vidění do 4. listopadu 2018 v Historické výstavní budově SZM na ulici Komenského 10 v Opavě, přibližuje hlavní aspekty života obyvatel regionu na česko-německo-polském pomezí mezi dvěma světovými válkami. Výstava představuje nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, stejně jako rozvoj kultury a volnočasových aktivit a také připomíná nelehké období hospodářské krize a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Výstava návštěvníky seznamuje se se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slezska a Ostravska, jež se vyznačovaly řadou odlišností a pozornost je také věnována předním postavám politického a kulturního života regionu.

Foto: Fotografie z výstavy Slezsko a Ostravsko 1918−1938, SZM Opava