Raabův větrný mlýn v Hlavnici na Opavsku

Raabův větrný mlýn najdeme západně od obce Hlavnice v okrese Opava. K tomuto větrnému mlýnu nevede žádná značená turistická cesta, ale najdeme jej snadno. Mlýn stojí na zahradě osamoceného stavení, při silnici ze Svobodných Heřmanic a Bratříkovic do Hlavnice, asi 1100 metrů západně od obce Hlavnice a asi 400 metrů východně od křižovytky silnic na Bratříkovice, Jakartovice, Velké Heraltice a Hlavnici.

K tomuto větrnému mlýnu můžeme dojít také od dalšího větrného mlýna, který je v nedalekých Cholticích, a který je na zelené turistické trase vedoucí z Podhradí od zříceniny hradu Vikštejn do Jaktaře, městské části Opavy. V Cholticích je třeba zajít za mlýn a poté polní cestou do Hlavnice, kolem rodného domu spisovatele A.C. Nora až do středu obce a poté po silnici směrem na Bratříkovice.

Tento větrný mlýn německého typu byl postaven v roce 1810 na místě, jehož nadmořská výška je 410 metrů. Jméno nese podle jednoho ze svých majitelů a to Jana Raaba, který mlýn vlastnilod roku 1929. Mlýn má několik technický zvláštností (napřiklad lopatky se pohybují ve směru hodinových ručiček, k pohonu bylo použito dvou dvojic mlecích kamenů při použití dvou palečných kol na jedné hřídeli) což je zřejmě důsledek vlivu pocházejícího z polské části Slezska.

Na pozemku vedle větrného mlýna se nachází také tři historické špýchary z devatenáctého století, přičemž dva pocházejí z Kobeřic na Hlučínsku a jeden z Loděnice. Vnitřní zařízení mlýna se nedochovalo, zbytky palečného kola můžeme vidět na zahradě vedle mlýna. Poblíž Raabova mlýna je další samota, u které stál až do roku 1960 Grossův mlýn, který shořel po zásahu bleskem.

GPS: 49°55’45.596″N, 17°42’25.467″E