Speciální prohlídky na hradě Grabštejn

Státní hrad Grabštejn nabídne 3. a 4. září při příležitosti Dnů evropského dědictví speciální prohlídky nejkrásnějšími místnostmi i běžně nepřístupnými prostory. Začátky v 11:00, 13:00, 15:00 hodin.

Vstupné: plné 70 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 200 Kč
Foto: Hrad Grabštejn, Zdroj: archív NPU,UPS na Sychrově