Mars a Venuše odstartují Rok renesanční šlechty

Výstavou „Mars a Venuše“ v Obrazárně Pražského hradu zahájí Národní památkový ústav Rok renesanční šlechty 2017. Výstava s podtitulem „Umění manýristických dvorů ve sbírkách Národního památkového ústavu“ bude veřejnosti otevřena od 2. března do 30. dubna 2017.
 
Výstava Mars a Venuše instalovaná v jednom z výstavních sálů Obrazárny Pražského hradu představuje to nejlepší z evropského umění přelomu věků ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Zastoupeny jsou zde obrazy rudolfínských umělců, stejně tak jako skvosty nizozemského, francouzského a německého malířství. Jde většinou o díla, která v průběhu staletí získali velkorysí sběratelé z rodů jako jsou Waldsteinové, Schwarzenbergové, Pallaviciniové, Kinští, Blümegenové či Czernin-Morzinové.
 
Národní památkový ústav i v roce 2017 pokračuje v projektu „Po stopách šlechtických rodů“, kterým veřejnosti připomínáme nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody, jež během staletí vytvářely dějiny našeho státu. V letošním roce jsou to čtyři klíčová výročí, díky nimž byl právě tento rok vybrán jako Rok renesanční šlechty: v roce 1517 Martin Luther vystoupil se svými tezemi proti katolické církvi, v roce 1527 s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, pomyslně vstupuje do českého království sama renesance, v roce 1547 byl poražen stavovský odpor v Německu a v Čechách a v roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.
 
Výstava na Pražském hradě je první akcí Roku renesanční  šlechty, následovat budou další výstavy a kulturní programy na téměř čtyřiceti památkách ve správě Národního památkového ústavu.