Naučná stezka „Okolo Vřesiny“

Naučná stezka „Okolo Vřesiny“ je stezkou představující přírodu a okolí obce Vřesina u Hlučína. Tato obec leží na Hlučínsku, necelých patnáct kilometrů severozápadně od Ostravy (poblíž Ostravy se nachází ještě další obec se jménem Vřesina, ta leží v blízkosti ostravského městského obvodu Poruba). Do Vřesiny se nejlépe dostaneme autobusem z Hlučína, nebo z Ostravy. Naučná stezka prochází i vesnicí a tvoří uzavřený kruh v délce necelých osmi kilometrů, takže se na stezku můžeme napojit i po vystoupení z autobusu v centrální části obce.

Tato naučná stezka nás nejdříve zavede do lokality zvané „Zmijovec“ a pak trochu větším stoupáním lesem dojdeme do Přírodní rezervace Dařanec, kde jsou největším lákadlem staleté vzrostlé hraniční duby, které byly v minulých stoletích vysazovány na hranicích panství, která tudy probíhala. Nejznámějším z nich je tzv. „Mechtildin dub„, který však už připomíná jen jeho kmen. Dub totiž padl k zemi poté co se v jeho dutině rozhořel požár z ohně, který si v tomto, v té době už dlouho vykotlaném dubu, rozdělali lesní dělníci, schovávajíc se zde před deštěm. Zmiňovaný dub nesl jméno Mechtildin dub (Mechtilden Eiche) podle kněžny Mechtildy Lichnovské (Mechtilde Christiane Marie Gräfin von und zu Arco-Zinneberg) jenž byla manželkou majitele zdejšího panství knížete Karla Maxe Lichnovského a také spisovatelkou. K její osobě a popisovanému dubu a bludnému kameni se váže několik legend, podle jedné našla kněžna jednoho rána ve vykotlaném dubu děvčátko, které se předchozího dne ztratilo a s přicházející nocí hledalo ochranu ve velkém vykotlaném dubu. U zbytků dubu je jak odpočívadlo, tak také bludný balvan s nápisem „Mechtilde Eiche“.

Naučná stezka nás dále převede přes silnici směřující ze Vřesiny do Píště a dále budeme pokračovat okrajem lesa Bahna k lokalitě, kde se až do roku 1984 nacházely velké ovocné sady. Od tohoto místa pak přes okraj zastavěné části Vřesiny dojdeme k místu zvanému Veverkovec, kde dochází k obnově staré cesty , kterou bude lemovat alej ovocných stromů jako v minulosti a od něj pak k lokalitě „Vodní důl“, kde najdeme lesní rašeliniště, pramen potoka Bečvy a také lesní studánku, u které najdeme odpočívadlo. Celkem je na naučné stezce osm informačních tabulí a na vybraných stromech najdeme malé tabulky s názvem a charakteristikou daného stromu.

[mappress mapid=“2″]

Jeden myslel na “Naučná stezka „Okolo Vřesiny“

Komentáře nejsou povoleny.